ibd@umfcv.ro +40 0774 054 710

Boli Inflamatorii Intestinale
Centrul dedicat pacientilor

Avantaje

Centrul de Cercetare în Gastroenterologie și Hepatologie este constituit în cadrul UMF Craiova și acredidat în anul 2005, având rolul cheie de a conglomera şi stimula cercetările din cadrul instituţiei, cu scopul final de a îmbunătăţi componenta de cercetare, dezvoltare şi inovare, dar şi de a oferi servicii diagnostice de înaltă performanţă.

Scopul Centrului de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie este de a ameliora managementul bolilor digestive prin cercetări interdisciplinare, diagnostic precoce şi tratament individualizat.

Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie Craiova este recunoscut la nivel naţional şi internaţional pentru excelenţă ştiinţifică şi medicală.

Centrul Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale (IBD-UMFCv) din cadrul Centrului de Cercetare în Gastroenterologie și Hepatologie își propune să îmbunătățească modalitățile de îngrijire a pacienților cu boli inflamatorii intestinale – boală Crohn și colită ulcerativă – utilizând un model de abordare integrată, multidisciplinară, standardizată și actualizată permanent, având în centru pacientul și nevoile lui complexe.

Echipa medicală include lideri de opinie și experți în domeniul bolilor inflamatorii intestinale, cu o vastă experiență în managementul acestor afecțiuni. IBD-UMFCv va oferi excelență în îngrijirea pacienților, prin asigurarea unui control profund și susținut al bolii, îmbunătățirea calității vieții, prevenirea spitalizărilor, complicațiilor, intervențiilor chirurgicale, și, cel mai important, facilitarea accesului pacienților la specialiști.


Beneficii:

• Crearea unei echipe multidisciplinare care să acorde suportul pacienților, funcție de necesitățile acestora: specialiști gastroenterologi, chirurgi, imagiști, reumatolog, dermatolog, pneumolog, farmacist clinician, psiholog, nutriționist, asistenți medicali specializați,

• Consultații multidisciplinare atât la sediul centrului cât și on-line,

• Crearea de materiale de specialitate de către echipă cu informații necesare pacienților,

• Informarea medicilor de familie, a spitalelor mici și stabilirea conexiunilor pentru a evita întârzierile în stabilirea diagnosticului,

• Conștientizare video pentru medicii de familie,

• Conștientizare video pentru pacienți,

• Distribuirea materialelor prin intermediul medicilor de familie și asociațiilor de pacienți,

• Distribuirea tuturor materialelor (video, broșuri, actualități etc.) în mediul on line pe paginile de Facebook, UMF Craiova și ale partenerilor și pe media.umfcv.ro

• Call center pentru facilitarea accesului la centru.